• Direktor  Goran Duraković   prof. email:goran.duracovic@vnd.com
  • Tehinčki direktor  mr Nina Kordić-Diković, dipl. ing. građ. email:vnd.inzenjering@gmail.com CV
  • Labaratorija za numeričke simulacije Prof dr Dubravka Mijuca email:dmijuca@gmail.rs
asd Srpski

asd Nemački