O VND-u
VND inženjering i konsalting je konsultantsko preduzeće osnovano 2005 godine. Osnovna
delatnost je puna tehnička podrška investitorima i izvođačima koji rade u Srbiji i okruženju.
Posebne oblasti u kojima imamo reference i visoko obrazovan kadar su:
- (74 203) projektovanje i nadzor građevinskig objekata, po sistemu inženjeringa ili
konsaltinga
- (73102) kompleksne studije, ispitivanja i monitoringa zemljišta, kao i primena
kompleksnih savremenih metoda kontrole kvaliteta geokonstrukcija
- (73202) zaštita životne sredine od industrijskih otpadnih voda kroz projekte održivog
razvoja i monitoring zagađenja zemljišta,
VND inženjering i konsalting je posebno specijalizovana inženjerska firma koja se bavi
nadzorom, proizvodnjom, ispitivanjem i kontrolom (geo) konstrukcija kao što su:
- sve vrste šipova i dijafragmi
- „jetgrouting“ ankeri, potpore susednih objekata i
ostalim tehnikama poboljšanja tla
- inženjering u izvođenju zemljanih radova, od
projektovanja, preko nadzora sa izvođenjem
probnih opterećenja do tehničkog prijema
temeljnih jama sa problemom visokog nivoa podzemnih voda, kao i temeljenjem objekata na specijalnim konstrukcijama u seizmički
aktivnim oblastima,
- inženjering uz kontrolu kvaliteta po EUROCODu 7 pri izvođenju zemljanih radova na nasutim
branama i lukama te kompleksnim iskopima.
VND inženjering i konsalting u svom sastavu ima Laboratoriju za numeričke simulacije koja se
bavi:
- integralnom simulacijom statičkog, dinamičkog i termodinamičkog ponašanja
konstrukcija u interakciji sa tlom, kao metodom projektovanja i/ili kontrole racionalnih
konstrukcija,
- ocenom energetskih svojstava objekata visokogradnje

Ogranci:
-Hidrotehnika
-Geotehnika
-Centar za obrazovanje i sport
-Labaratorija za numericke simulacije

 

Početna | O Nama | Delatnosti | Projekti | Zaposleni
s
asd Srpski

asd Nemački